Kuveyt, insani girişimcilik alanındaki yolculuğuna resmi olarak başladığı altmışlı yıllardan bu yana dünyanın çeşitli ülkelerindeki yardım çalışmalarıyla tanınıyor. Yıllardır birçok Arap ülkesinin büyümesine resmi düzeyde yardımcı oldu, yoksul halklara insani yardımlar sağladı ve eğitim, sağlık ve çeşitli alanların gelişimine katkıda bulundu.    

Ayrıca Afrika, Asya ve Amerika’daki çeşitli ülkelerin büyümesine destek olmasının yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerindeki afetler ve doğal felaketler ile savaş ve çatışmalardan etkilenenlerin yardımına ilk koşan ülkelerden biri oldu.    

Kuveyt Kalkınma Fonu    

Kuveyt Kalkınma Fonu (KFD), 31 Aralık 1961 tarihinde, gelişmekte olan dünyada çeşitli alanlardaki projeleri finanse etmeyi amaçlayan Orta Doğu’daki ilk kalkınma kurumu olarak kuruldu.  

KFD kurulduğu günden bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok projeye öncülük etti. 1969 yılına gelindiğinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde Kuveyt destekli 800’den fazla öğretmene sahip 43 okul vardı ve bu öğretmenlerin maaşları ile okul gereçlerinden öğrencilerin günlük öğünlerine kadar okulların tüm ihtiyaçları Kuveyt tarafından karşılanıyordu.    

Fon, o zamandan beri Arap ülkelerinde çeşitli projeleri finanse etmeye başladı. 1974 yılına kadar 11 Arap ülkesinde 47 projeyi finanse etti. Fon faaliyetleri zamanla genişleyerek, 16 Arap ülkesi, 42 Afrika ülkesi, 19 Doğu ve Güney Asya ülkesi, 17 Orta Asya ve Avrupa ülkesi, 13 Latin Amerika ülkesi ve Karayipler dahil olmak üzere günümüzde Fon’dan yararlanan ülke sayısı 107’ye ulaştı.    

Diplomasi olarak insani yardım çalışmaları   

Kuveyt, dünya çapında insani yardım çalışmalarını devletin genel politikası çerçevesinde benimseyen ve bu alanda diplomatik bir güce dönüşen ilk ülkelerden biridir. Merhum Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 2006 yılında göreve gelmesiyle birlikte Kuveyt’in insani diplomasisindeki büyüme hız kazandı.   

2008 yılında dünyayı vuran ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesinde Kuveyt’in küresel çapta büyük çabaları oldu ve krizin hemen ardından “Onurlu Yaşam Fonu”nu kurarak 100 milyon dolarlık sermayesine katkıda bulundu. Fon, küresel gıda krizinin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesinde de önemli bir rol oynadı.   

Kuveyt, 2009 yılında Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi sırasında iki milyar dolar sermayeli küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme ve teşvik etme girişimini başlattı. Bu girişimin başlatılması için 500 milyon dolar finansman sağladı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) 34 milyon dolar yardımda bulundu.    

2010 yılında Sudan’ın Yeniden İmarı İçin Bağışçılar Konferansı’na ev sahipliği yaptı ve 500 milyon dolar katkıda bulundu.   

2012 yılında Kuveyt, Afrika Birliği Komisyonu’nun genel merkezinin kuruluş masraflarını bağışladığını açıkladı. Aynı yıl Kuveyt, Arap olmayan Asya ülkelerindeki kalkınma projelerini finanse etmek için Asya İş birliği Diyaloğu (ACD) üyesi ülkelere 2 milyar dolarlık mali kaynak ayırılması çağrısında bulundu ve proje için 300 milyon dolar bağışladığını açıkladı.   

2013 yılında Kuveyt, 3. Arap-Afrika Zirvesi sırasında Kuveyt Kalkınma Fonu’nun Afrika ülkelerine beş yıl boyunca bir milyar dolar tutarında düşük faizli kredi sağlayacağını duyurdu.  

Suriye’de savaşın patlak vermesinin ardından Kuveyt 2013, 2014 ve 2015 yıllarında bağışçılar konferansına ev sahipliği yaptı. Öte yandan ilkinde 300 milyon dolar, ikinci ve üçüncüsünde 500’er milyon dolar bağışta bulundu. Dördüncü bağışçılar konferansına da katılarak 300 milyon dolar sağladı.    

Kuveyt 2016 yılında Mısır ekonomisinin çeşitli sektörlerine yatırım yapmak üzere 4 milyar dolar tahsis edeceğini açıkladı. 2018’de Irak’ın yeniden inşası için bir konferansa ev sahipliği yaptı ve 1 milyon dolar kredinin yanı sıra çeşitli sektörlere 1 milyon dolar daha yatırım yapacağını duyurdu.    

Koronavirüs pandemisiyle birlikte Kuveyt, salgının yayılmasına karşı mücadele amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’ne 40 milyon dolar bağışta bulundu.    

Kuveyt insani yardım çalışmalarının merkezi   

“Kuveyt Devleti’nin kalbi, her zaman tüm yoksulluk ve salgın hastalık krizlerinden daha büyük olmuştur” BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon 

Kuveyt’in yardım ve kalkınma girişimleri dünyanın pek çok ülkesini etkiledi ve geniş kapsamlı hayır işleriyle tanınır hale geldi. Birleşmiş Milletler, 2014 yılında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed’i dünya çapında insani yardım çalışmalarının lideri olarak onurlandırdı ve Kuveyt Devleti’ni insani yardım çalışmalarının merkezi ilan etti. 2019 yılında Dünya Bankası Grubu, Kuveyt adına Şeyh Sabah el-Ahmed’i insani çabalarından dolayı onurlandırdığını açıkladı.    

İnsani yardım çalışmalarında Kuveyt’in önde gelen kurumları  

Kuveyt’in insani yardım rolü sadece resmi kurumlarla sınırlı kalmadı, başta Kuveyt’teki Uluslararası İslami Yardım Kuruluşu, İnsani Yardım Kuruluşu, Kuveyt İnsani Yardım Derneği, Kuveyt Kızılay Derneği ve Uluslararası Merhamet Derneği olmak üzere tüm dünyada cömertlikleri ve insanların ihtiyaçlarına dokunmalarıyla bilinen Kuveytli hayır kurumları da faaliyet göstermeye devam ediyor.    

 

Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerde yardıma koştu 

Kuveyt, 2023 yılı Şubat ayında Türkiye ve Suriye’yi vuran depremden etkilenenlere yardım sağlayan ilk ülkelerden biri oldu. Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı depremin hemen ardından 30 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı.   

Dışişleri ve Enformasyon Bakanlıkları ile iş birliği içinde Kuveyt medya kanallarında yayınlanan “Kuveyt Yanınızda” kampanyasını başlatarak yaklaşık 68 milyon dolar bağış topladı. Depremden etkilenen bölgelere sağlık ve yardım ekipleri gönderdi ve hayır kurumları aracılığıyla yardım konvoyları organize etti.