Yayın İlkelerimiz

İnsan Hakları ve Çeşitlilik  

Konuları ele alırken insan haklarına saygı göstermek ve çeşitliliği desteklemek.  

İçeriklerde ayrımcılığa yer vermemek ve tüm toplumlara eşit şekilde davranmak.  

Objektiflik  

İçeriklerde tarafsızlık ve objektiflik ilkesine sadık kalmak. Kişisel görüş ve önyargılardan kaçınmak  

Güvenilirlik  

Güvenilir kaynaklara dayanmak, bilgi ve verileri titizlikle doğrulamak  

Bağımsızlık  

Siyasi, ekonomik veya diğer dış etkenlerden bağımsız olmak  

Gizlilik ve Mahremiyet  

Bireylerin özel hayatına saygı göstermek, gizlilik haklarına saygılı olmak ve hassas bilgileri dikkatlice işlemek.