Giriş 


Son zamanlarda, Batı dünyasının farklı şehir ve üniversite kampüslerinde Filistin lehinde protestolar dikkat çekici bir halde arttı. Bu protestoların sadece yaygınlığı ve sıklığı değil, aynı zamanda protestocuların genç olması da dikkat çekici. Genç neslin İsrail'e bakış açısındaki değişimin ne ölçüde ve ne sebeple olduğunu doğru anlamak, değişimin sonuçlarını analiz etmek açısından önemli olacaktır.  

Anketler 


 • Genç Amerikalıların İsrail'e yönelik sempatisi, 2001'den beri Gallup tarafından ölçülüyor. Buna göre, 1980 öncesi doğan nesil aşağı-yukarı birbirine benzer oranlarda İsrail’e sempati duyduğunu belirtirken, bu durum 1980’den sonra doğanlarda (Y & Z Kuşağı) %0’a yakın. 

 

 • Ancak günümüzde, nesiller arası farklılık oldukça artmış durumda. Gallup anketlerine göre, Y ile X Kuşağı arasında İsrail'e duyulan sempatide net bir fark var ve Y Kuşağı ile Baby Boomerlar arasında neredeyse yüzde 50’lik bir fark bulunmakta. 
 • Gençlerin en çok kullandığı uygulamalardan biri olan TikTok’ta Filistin yanlısı gönderiler, İsrail yanlısı gönderi sayısını kat kat katlıyor. 

Nesiller Arası Farklılık 


 • ABD tarihinde ilk kez, gençlerin Filistin'e olan destekleri, İsrail'e olan desteği aşıyor. 
 • Harvard Harris tarafından yapılan yeni anketlere göre, 18 ila 24 yaş arasındaki gençlerin çoğunluğu, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma çabalarını dahi haklı bulmuyor. 

 

 • Ayrıca, gençlerin İsrail'e karşı duyarsızlık veya tarafsızlık eğiliminde olduğu görülüyor

Gençlerin Filistin Yanlısı Tutumunun Nedenleri 


 • Politik Kimlikle İlişkilendirme: İsrail-Filistin meselesi, giderek sağ-sol kodlu bir konu haline geliyor. İstatistiklerle sabit bir gerçek olarak genç nesil sol görüşlere değer vermeye daha eğilimli. Sol görüşler ise onları Filistin'e daha yakın kılıyor. 
 • Sosyal Medya Etkisi: Gençler, haberlerini sosyal medyadan alıyor ve geleneksel medyaya yüksek oranda kuşku ile yaklaşıyorlar. Geleneksel medyanın ise İsrail yanlısı içeriklere daha çok yer verdiği algısı mevcut. Sosyal medya ise, İsrail-Filistin çatışması konusunda daha fazla Filistin yanlısı içerik sunuyor

   

 • Etnik Çeşitlilik: Amerika’nın kurucu seçkinlerini oluşturan WASP, Kuzeybatı Avrupa kökenli beyaz Protestan Amerikalıları tanımlamak için sıklıkla kullanılan sosyolojik bir terimdir. Amerikan genç nesli arasında WASP’ların oranı giderek azalıyor. Beyaz olmayanların genellikle İsrail'e daha az sempati duyması, gençler arasında Filistin'e yönelik tutumunu istatiksel bakımdan etkiliyor. 

Amerikan Kampüsleri 


Desteğin ve gösterilerin, tüm baskılara rağmen Amerika’nın en iyi üniversitelerinin kampüslerinde güçlü bir tabana sahip olması ise değişimin sadece göçmenler arasında ya da “sokakta” olmadığına dair bir delil oluştururken, Amerika’nın lider figürlerinin üretim noktası olan üniversitelerdeki değişen profil, Amerika’nın gelecekteki seçkinlerinin güncel politikalarıyla aynı ritimde ilerlemeyeceğine işaret ediyor. 

Sonuç 


İşgücü ve yönetime yerleşmekte olan nesil ile bir öncekiler arasında İsrail-Filistin meselesine bakış açısındaki bir değişim olduğu bariz olmakla birlikte, bu bir dizi faktör çoğaltılabilir veya değiştirilebilir. Ancak en azından ana noktaları özetlemek adına; politik kimlik, sosyal medya etkisi ve etnik çeşitlilik, gençlerin daha fazla Filistin yanlısı olmasında belirleyici rol oynuyor gibi gözüküyor. Değişen dinamikler, gelecekteki politik ve toplumsal tartışmalar için önemli bir unsur olmaya devam edecek.