Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı: Türkiye, Filistin Halkının En Büyük Destekçilerinden Biri 

Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murad Cayusi, Türkiye'deki Filistin toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile Filistin-Türkiye ilişkilerini Fokus+’ın özel röportajında değerlendirdi.
Taha Emin
 Türkiye, Filistin Halkının En Büyük Destekçilerinden Biri 
5 Temmuz 2024

Filistin toplulukları, özellikle Gazze Savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeler ışığında, dünyanın çeşitli yerlerinden Filistin davasına destek verilmesinde önemli bir rol oynuyor.  

Filistin halkına güçlü destek veren ülkelerden biri olarak kabul edilen Türkiye’de, Filistin kimliğini koruyarak, Türk toplumuna uyum sağlamaya ve entegre olmaya çalışan geniş bir Filistin toplumu yaşıyor.   

Fokus+ ekibi, Türkiye’deki Filistin toplumunun durumunu daha yakından öğrenmek amacıyla Eskişehir’deki Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murad Cayusi ile bir röportaj gerçekleştirdi.   

Cayusi röportajda, ülkedeki Filistin toplumunun sosyal ve ekonomik koşulları, karşı karşıya olduğu zorluklar, Türk hükümetinin desteğinin boyutu ve Türk toplumuyla etkileşimlerinin yanı sıra Filistin-Türkiye ilişkileri ve toplumun gelecek beklentileri hakkında bilgiler verdi.   

Murad Cayusi ile yapılan röportajın tam metni şöyle;   

Türkiye’deki Filistin toplumunun durumu  

Türkiye’deki Filistin toplumunun koşullarını sosyal ve ekonomik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?  

“Türkiye’deki Filistin toplumu sosyal ve ekonomik açıdan istikrarlıdır. Ülkede gelişen işletmeler kurmayı başaran ve çeşitli alanlarda dikkate değer başarılar elde eden çok sayıda Filistinli bulunuyor. Filistin toplumu, Türk halkı ve hükümetiyle güçlü ilişkiler sürdürüyor ve aralarında büyük bir dayanışma var. Bu da ortak zorluklarla mücadeleye yardımcı oluyor.”  


Türkiye’deki Filistinlilerin karşılaştığı temel zorluklar nelerdir?  

“Türkiye’deki Filistin toplumu, işsizlik ve çalışma izni almada yaşanan sıkıntı ve ekonomik zorluklar başta olmak üzere çok sayıda ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya. Ancak Filistinliler girişimcilik ve yerel ekonominin desteklenmesine katkı sağlayan küçük projelerle bu zorlukların üstesinden gelmek için büyük çaba harcıyor. Yasal açıdan bakıldığında, ikamet ve vatandaşlık ile ilgili zorluklara rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze Savaşı’ndan bu yana Filistinlilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik direktiflerini takip ederek, devlet kurumlarıyla ilişkilerde olağanüstü esnekliğe sahip oldular. Genel olarak Filistinliler uyum sağlama yeteneğine sahip. Kararlılıkları ve ısrarları sayesinde yaratıcı çözümler bulabildiklerini ve engelleri aşabildiklerini her zaman kanıtladılar. Kültürel uyum düzeyine gelirsek, Filistinliler iki halk arasındaki kültürel ve dini yakınlıktan yararlanarak, Türk toplumuyla güçlü ilişkiler kurmayı başardı. Filistinliler, Türkçe öğrenme ve yerel gelenek ve göreneklere uyum sağlama konusundaki yeteneklerini de sergiliyor. Bu da entegrasyonlarını güçlendiriyor ve onları Türkiye’deki sosyal dokunun ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.” 


Türk hükümetinin ülkedeki Filistinlilere sağladığı özel bir destek var mı?  

“Evet, Türk hükümeti ikamet, eğitim ve sağlık prosedürlerini kolaylaştırarak Filistin toplumuna somut destek sağlıyor. Filistinlilere ekonomik ve sosyal destek sağlamak amacıyla Türk kurumlarıyla yürütülen girişimler ve işbirliği programları da mevcut.”  


Filistinliler Türk toplumuyla nasıl etkileşim kuruyor ve iki toplum arasında ortak girişimler var mı?  

“Filistinliler sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere katılarak Türk toplumuyla olumlu etkileşim içinde. Filistin toplumu ile Türk kurumları arasında işbirliğini artırmayı ve deneyim alışverişini amaçlayan birçok ortak girişim de bulunuyor.”  

Türk hükümetinin Filistin konusundaki tutumu  

Türk hükümetinin Filistin meselesindeki pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?  

“Türk hükümetinin Filistin meselesindeki tutumu, dünyadaki en destekleyici tutumlardan biri olarak değerlendiriliyor. Türk hükümeti her zaman Filistin halkıyla dayanışmasını ifade ediyor ve İsrail’in ihlallerini sürekli olarak kınıyor.”  


Türkiye’de hükümet, Filistinlileri siyasi ve diplomatik düzeyde desteklemek için ne gibi adımlar attı?  

“Hükümet, Filistinliler için adaletin sağlanmasını amaçlayan barış girişimlerini desteklemenin yanı sıra, uluslararası forumlarda Filistinlilerin haklarının vurgulanması, mali ve insani destek sağlanması da dahil olmak üzere halkımızı desteklemek için birçok adım atıyor.”  


Türk hükümeti ile Türkiye’deki Filistinliler arasında doğrudan iletişim var mı?  

“Evet, Türk hükümeti ile ülkedeki Filistinliler arasında resmi ve gayri resmi toplantılar aracılığıyla doğrudan ve sürekli bir iletişim mevcut. Bu da iki taraf arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunuyor.”  


Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumu ülkedeki Filistinlilerin durumunu nasıl etkiliyor?  

“Türkiye’nin Filistin davasını destekleme konusundaki tutumu, destekleyici ve işbirlikçi bir ortam sağlayarak ve Filistinliler ile Türkler arasındaki dayanışma ve sinerji duygusunu güçlendirerek ülkedeki Filistin toplumunun durumuna olumlu yansıyor.”  

Gazze’deki durum  

Türkiye’deki Filistin toplumu özellikle devam eden savaşın ışığında Gazze’deki durumu nasıl takip ediyor?  

“Filistinliler, Gazze’deki durumu medya ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla günlük olarak takip ediyor ve olup biten her şeyden haberdar olmak istiyor.”  


Türkiye’deki Filistin toplumu Gazze’deki halka destek konusunda nasıl bir rol oynuyor?  

“Türkiye’deki Filistinliler bağış kampanyaları düzenliyor, insani yardım topluyor. Türk ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak gerekli desteği sağlıyor ve Gazze’deki halkımıza destek olma konusunda önemli bir rol oynuyor.”  


Filistin toplumu Gazze’ye destek sağlamak için Türk ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla nasıl işbirliği yapıyor?  

“Filistinlilerin yardımların Gazze’de ihtiyacı olanlara mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını sağlamak için çabaları koordine edip, bilgi alışverişinde bulunarak, Türk ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde.”  


Ülkedeki Filistinliler ile Türk kurumları arasındaki ortak proje ve girişimler nelerdir? 

“Türkiye’deki Filistin toplumu ile Türk kurumları arasında işbirliğini geliştirmeyi ve Türkiye’deki Filistinlilerin koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan eğitim ve kültür projeleri ile ekonomik girişimler de dahil olmak üzere birçok ortak proje ve girişim bulunuyor.”  


Filistinliler Türkiye’de karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkıyor ve önerilen çözümler neler?  

“Filistin toplumu, Türk yetkililer ve destekleyici kuruluşlarla koordinasyonun yanı sıra, uygun çözümler sunmak için kendi aralarında işbirliği ve dayanışma yoluyla zorluklarla yüzleşmeye çalışıyor. Önerilen çözümler arasında iş fırsatlarının sağlanması, ikamet prosedürlerinin kolaylaştırılması ve kültürel ve sosyal entegrasyonun teşvik edilmesi yer alıyor.”  


Filistin toplumunun desteklenmesi ve Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesinde Filistin Büyükelçiliği’nin rolü nedir?   

“Filistin Büyükelçiliği konsolosluk hizmetleri sağlıyor, kültürel ve ulusal etkinlikler düzenliyor ve toplumun gerekli desteği almasını sağlamak için Türk hükümetiyle ilişkileri güçlendirerek Filistin toplumuna destek vermede önemli bir rol oynuyor.”  

Gelecek özlemleri  

Türkiye’deki Filistinlilerin kısa ve uzun vadedeki hedefleri nelerdir?  

“Filistin toplumunun istekleri arasında ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanması, eğitim ve mesleki eğitimin geliştirilmesi ve Filistin kimliğini korurken Türk toplumuna entegrasyonun artırılması yer alıyor. Uzun vadede, toplumun Filistin davasını destekleme ve Filistin halkının özlemlerini gerçekleştirme rolünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”  


Türkiye’nin Filistin’e desteği ülkedeki Filistinliler aracılığıyla nasıl güçlendirilebilir?  

“Türkiye’nin Filistin’e verdiği destek, Filistin toplumu ile Türk kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması, ortak bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi ve Filistin meselesine ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım yoluyla güçlendirilebilir.”  


Filistin davasına destek konusunda Türk hükümetine nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?  

“Türk hükümetine Filistin davasına verdiği sürekli destek için teşekkür ediyor ve bu desteğin uluslararası forumlarda devam etmesini ve güçlenmesini umuyoruz. Ayrıca iki halk arasındaki işbirliğini geliştirmek için Türkiye’deki Filistinlilere daha fazla imkan ve destek sağlanmasını umuyoruz.” 


Mevcut koşullar ışığında Filistin-Türkiye ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?  

“Filistin-Türkiye ilişkilerinin mevcut koşullar ışığında daha da gelişip büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin Filistin davasına verdiği desteğin devam etmesi bu ilişkileri güçlendirmekte ve çeşitli alanlarda işbirliği için yeni ufuklar açmaktadır.” 

Popüler Haberler
Prof. Dr. Şener Aktürk Batı Avrupa’daki Tüm Müslümanlar ve Neredeyse Tüm Yahudiler Sürgün, Zorla Din Değiştirme ve Katliamlar Yoluyla Ortadan Kaldırıldı

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Aktürk, Ortaçağ'da Batı Avrupa'da yaşayan Müslüman ve Yahudi azınlıkların uğradığı etno-dini temizliği değerlendirdi.

Savaş Suçlusu Netanyahu ABD Kongresi'nde Daha kötü ne olabilir

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Afacan, Netanyahu’nun ABD ziyaretini ve Kongre'de yapacağı konuşmayı inceledi.

Çin’in Küresel Diplomatik Girişimleri Fırsatlar, Avantajlar, Zorluklar

Çin’in son dönemde artan arabuluculuk faaliyetleri ve küresel diplomatik girişimlerindeki avantaj ve zorlukları, uluslararası ekonomi-politik çerçevedeki risk ve fırsatları Mehmet Akif Koç, Fokus+ için inceledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan Türkiye ve Irak Arasındaki Diyalog Kanalları Güçleniyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Irak ile diyalog kanallarını güçlendirdiğini ve Irak'ın kalkınma ve istikrar çabalarını desteklediğini belirtti. İnan, Türkiye ve Irak'ın işbirliği alanlarında diyaloğu…

Azerbaycan, AB'nin Ermenistan'a 10 Milyon Avroluk Askeri Yardımına Karşı Çıktı

Azerbaycan, AB'nin Ermenistan'a yönelik 10 milyon avroluk askeri yardım paketini "hatalı ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, bu tür adımların bölgede gerginliği arttıracağını belirtti. AB'nin askeri yığınak politikasına son…