Loading...
Poresko savetovanje2016-12-13T13:21:06+00:00

Poresko savetovanje

Poresko zakonodavstvo je oblast koja je podložna stalnim promenama i razvoju. Da biste bili u mogućnosti da pratite ove tokove, od izuzetne je važnosti da imate stalno na raspolaganju pouzdanog partnera, koji je sposoban da kontinuirano prilagodjava vaše poslovanje u segmentu poreskog tretmana, takodje, da vam pruži podršku u usaglašavanju poslovanja sa trenutnim propisima.

Naša agencija vam može pomoći u pronalaženju najboljih poreskih rešenja.

U tom smislu, možemo vam ponuditi sledeće usluge:

  • Priprema poreskih prijava i obrazaca

  • Podrška i pomoć prilikom poreskih kontrola i poreskih postupaka

  • Komunikacija sa organima Poreske uprave

  • Poresko planiranje

  • Provera obračuna zarada i drugih prihoda fizičkih lica

  • Pronalaženje najboljeg rešenja za isplatu zarada osnivačima i direktorima

  • Podela profita zaposlenima

  • Savet po pitanju nagradjivanja i benefita (bonusi, jubilarne nagrade) i sl.

Imamo pravi alat za pravo rešenje. Uvek.

KONTAKTIRAJTE NAS

Poreske prijave

Poresko planiranje

Organizacija i podela profita

Mi smo tu da vam pomognemo da vaš posao eksplodira!

Pomoću kreativnih ideja, Inovacija, Znanja

Pitajte nas za savet !